דיווחים מיידיים


 2019:


18.1219 - הקצאה פרטית לחברת הניהול 2,228,411 כ.אופציה (כ-0.57%)


21.11.19 - הנפקה פרטית של כ-44.56 מ' מניות (11.3%) תמורת 2.02 ש"ח למניה לפסגות, הראל, מנורה, כלל ושומרה


18.11.19 - מצגת רבעון 3 2019


12.11.19 - דוח רבעון 3 שנת 2019


28.10.19 - מועד צפוי לפרסום דוחות כספיים לרבעון 3 לשנת 2019 ביום 12.11.19


10.10.19 -  נחתם ההסכם לרכישת המבנה באזה"ת רעננה ,כפוף - המשך - דוח משלים


10.10.19 - מו"מ לרכישת מספר מתחמים בצפון הארץ תמורת 635 מ' ש


02.10.19 - נחתם הסכם לרכישת המבנה באזה"ת רעננה


02.09.19 - מאיה: הנפקה פרטית מיום 14.8.19 - תיקון


18.08.19 - מאיה: מו"מ לרכישת מבנה משרדים, תעשיה ומסחר במרכז הארץ תמורת 51 מיליון ש


18.08.19 - מאיה: מצגת החברה לשוק ההון – אוגוסט 2019


14.08.19 - מאיה: דוח רבעון 2 לשנת 2019


14.08.19 - מאיה: חלוקת דיבידנד


14.08.19 - מאיה: הנפקה פרטית של כ- 3.47 מ' אופציות לא רשומות לחברת הניהול של החברה, ל- 4 נושאי משרה ול- 2 עובדי חברת הניהול


22.05.19 - מאיה: מצגת החברה לשוק ההון – מאי 2019


21.05.19 - מאיה: דוח רבעון 1 לשנת 2019


30.04.19 - מאיה: תגובה לפרסומים לגבי המו"מ לרכישת 70% מזכויות המפעל שיוקם בדרום


30.04.19 - מאיה: הקצאה פרטית של מניות של החברה


31.03.19 - מאיה: הנפקה פרטית של כ 4.3 מ' מניות (כ1.87%) לבנק אגוד במחיר של 1.61 ש"ח למניה


27.03.19 - מאיה: מו"מ לרכישת 70% מזכו' מבנה לתעשייה שיוקם בכ-130 מ' ש"ח, המוכר ישכור את חלק החב


13.03.19 - מאיה: דיבידנד בסך 4.38330 אג' למניה,קובע:26.3.19,תשלום 3.4.19


13.03.19 - מאיה: מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.18, לפי מועדי פרעון


13.03.19 - מאיה: דוח תקופתי ושנתי לשנת 2018


28.02.19 - מאיה: מועד פרסום דוחות כספיים לשנת 31.12.18 ביום 13.3.19, כפוף לאישור הדירק'


31.01.19 - מאיה: הנפקה פרטית של 13.2 מ' מניות (כ5.79%) ל- 2 משקיעים מסווגים