דיווחים מיידיים


 2019:


18.1219 - הקצאה פרטית לחברת הניהול 2,228,411 כ.אופציה (כ-0.57%)
21.11.19 - הנפקה פרטית של כ-44.56 מ' מניות (11.3%) תמורת 2.02 ₪ למניה לפסגות, הראל, מנורה, כלל ושומרה
18.11.19 - מצגת רבעון 3 2019
12.11.19 - דוח רבעון 3 שנת 2019
28.10.19 - מועד צפוי לפרסום דוחות כספיים לרבעון 3 לשנת 2019 ביום 12.11.19
10.10.19 -  נחתם ההסכם לרכישת המבנה באזה"ת רעננה ,כפוף - המשך - דוח משלים
10.10.19 - מו"מ לרכישת מספר מתחמים בצפון הארץ תמורת 635 מ' ₪
02.10.19 - נחתם הסכם לרכישת המבנה באזה"ת רעננה
02.09.19 - מאיה: הנפקה פרטית מיום 14.8.19 - תיקון
18.08.19 - מאיה: מו"מ לרכישת מבנה משרדים, תעשיה ומסחר במרכז הארץ תמורת 51 מיליון ש"ח
18.08.19 - מאיה: מצגת החברה לשוק ההון – אוגוסט 2019
14.08.19 - מאיה: דוח רבעון 2 לשנת 2019
14.08.19 - מאיה: חלוקת דיבידנד
14.08.19 - מאיה: הנפקה פרטית של כ- 3.47 מ' אופציות לא רשומות לחברת הניהול של החברה, ל- 4 נושאי משרה ול- 2 עובדי חברת הניהול
22.05.19 - מאיה: מצגת החברה לשוק ההון – מאי 2019
21.05.19 - מאיה: דוח רבעון 1 לשנת 2019
30.04.19 - מאיה: תגובה לפרסומים לגבי המו"מ לרכישת 70% מזכויות המפעל שיוקם בדרום
30.04.19 - מאיה: הקצאה פרטית של מניות של החברה
31.03.19 - מאיה: הנפקה פרטית של כ 4.3 מ' מניות (כ1.87%) לבנק אגוד במחיר של 1.61 שח למניה
27.03.19 - מאיה: מו"מ לרכישת 70% מזכו' מבנה לתעשייה שיוקם בכ-130 מ' ש, המוכר ישכור את חלק החב
13.03.19 - מאיה: דיבידנד בסך 4.38330 אג' למניה,קובע:26.3.19,תשלום 3.4.19
13.03.19 - מאיה: מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.18, לפי מועדי פרעון
13.03.19 - מאיה: דוח תקופתי ושנתי לשנת 2018
28.02.19 - מאיה: מועד פרסום דוחות כספיים לשנת 31.12.18 ביום 13.3.19, כפוף לאישור הדירק'
31.01.19 - מאיה: הנפקה פרטית של 13.2 מ' מניות (כ5.79%) ל- 2 משקיעים מסווגים