דיווחים מיידיים


2021:

23.11.21 - מניבים התקשרה עם קב' הפניקס בהסכמי רכישת נכסים באור יהודה ובעכו בכ-100 מלש"ח + הסבת הסכמי שכירות


11.11.21 - מצגת החברה


11.11.21 - דוח רבעון 3 לשנת 2021


24.08.21 - דיבידנד סופי למניה בסך 4.3030 אג' למניה, קובע 24.8.21, תשלום 1.9.21


24.08.21 - התאמת אופציה סדרה 3 בעקבות דיבידנד


12.08.21 - מצגת החברה


12.08.21 - דיבידנד בסך 4.303 אג' למניות, קובע: 24.8.21, תשלום 1.9.21


12.08.21 - דוח רבעון 2/חצי שנתי לשנת 2021


22.06.21 - פתיחת מסחר ביום 23.6.21 - מניבים ריט אגח ג


21.06.21 - תוצאות הנפקת אגח ג עפ"י דוח הצעת מדף מיום 20.6.21


17.06.21 - תוצאות מכרז מוסדי לאגח ג לקראת הנפקה אפשרית לציבור


23.05.21 - מניבים בוחנת הנפקת סדרת אג"ח חדשה, טיוטת שטר נאמנות


12.05.21 - מצגת החברה


12.05.21 - מצבת התחייבות החברה ליום 31.3.21, לפי מועדי פרעון


12.05.21 - דוח רבעון ראשון לשנת 2021


05.04.21 - תוצ' אסיפה כללית מ-5.4.21-מינוי רו"ח


22.03.21 - זימון אסיפה שנתית ל-5.4.21-מינוי רו"ח, תיקון-עדכון המועד הקובע ליום 29 במרץ 2021


16.03.21 - מצגת החברה


16.3.21-  מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.20, לפי מועדי פרעון


16.03.21 -  דיבידנד בסך 4.7859 אג' למניות. קובע: 30.3.21, תשלום 8.4.21


16.03.21 - דוח תקופתי ושנתי לשנת 2020


04.03.21 - אישור לרישום ני"ע מיום 4.3.21-הקצאה פרטית


27.01.21 - הנפקה פרטית של אופציות לחברת הניהול ולעובדי חברת הניהול


 2020:

30.12.20 - הושלמה עסקה לרכישת מלוא מגדל מניבים-מיטב בכפר סבא ממיטב דש


29.12.20 - התקיימו התנאים המתלים לעסקת רכישת זכויות במגדל מניבים מיטב בכפ"ס - המשך


28.12.20 - הפסקת המו"מ עם רב בריח לרכישת חלק מזכויות במפעל בייעוד לתעשייה - המשך


21.12.20 - השלמות לדוח הצעה פרטית של מניות וכ.אופציה מיום 6.12.20


21.12.20 - מצגת חברה לשוק ההון - דצמבר 2020


16.12.20 - פתיחת מסחר ביום 17.12.20-מניבים ריט אפ 3


16.12.20 - תוצאות הנפקת מניות ואופציות על פי דוח הצעת מדף מיום 14.12.20


15.12.20 - פרטים מזהים לני"ע חדש-מניבים ריט אפ 3


15.12.20 - אישור לרישום ני"ע מיום 14.12.20- הנפקה לציבור ע"פ דו"ח הצעת מדף


14.12.20 - דוח הצעת מדף עפ"י תשקיף מדף מיום 7.4.20 להנפקת מניות וכ.אופציה


06.12.20 - הנפקת מניות ואופציות במסגרת הסכם לרכישת החז' מיטב דש במגדל מניבים


06.12.20 - אישור התקשרות בהסכם לרכישת מניות מיטב דש במגדל מניבים תמורת כ-133 מ' ש"ח במזומן ומניות


24.11.20 - במו"מ לרכישת חלק השותף במגדל מניבים בכפ"ס (40%)


18.11.20 - מצגת החברה


18.11.20 - דוח רבעון 3 לשנת 2020


27.08.20 - מצגת החברה לשוק ההון


27.08.20 - דיבידנד בסך 3.8330 למניות, קובע 3.9.20, תשלום 13.9.20


27.08.20 - דוח רבעון 2 לשנת 2020


25.08.20 - השלמת רכישת מגדל מניבים-מיטב בכפר סבא


03.08.20 - תוצאות הנפקת אגח ב' עפי דוח הצעת מדף מיום 2.8.20


30.07.20 - תוצאות מכרז מוסדי להנפקת אגח ב' (הרחבת סדרה)


31.05.20 - מצגת לשוק ההון - מאי 2020


31.05.20 - דוח רבעון 1 לשנת 2020


18.05.20 - הנפקה פרטית של 1.875 מ' אופצ' לחברת הניהול


05.05.20 - תוצאות אסיפה כללית מיום 5.5.20


12.4.20 - הנפקה פרטית של 37.5 מ' מניות (6.95%) למשקיעים תמורת 1.6 ש"ח למניה


06.04.20 - תשקיף מדף מיום 7.4.20


30.03.20 - זימון אסיפה כללית ל-5.5.20, כהונה


15.03.20 - הנפקה פרטית של 4,502,260 (0.93%) לחברת הניהול ולנושאי משרה ועובדים בחב הניהול


15.3.20 - דוח תקופתי ושנתי לשנת 2019


15.03.20 - דיבידנד בסך 2.47788 אג' למניה, קובע 22.3.20, תשלום 29.3.20


15.03.20 - מצגת לשוק ההון, מרץ 2020


16.02.20 - התקיימו התנאים בעסקת רעננה


22.01.20 - הושלמה העסקה לרכישת מספר מתחמים בצפון הארץ 


21.01.20 - אישור לרישום ני"ע מיום 21.1.20-הקצאה פרטית


19.01.20 - הנפקה פרטית של כ- 90 מ' מניות (כ- 18.59%) ב- 2.4 שח למניה למספר משקיעים – דוח משלים


19.01.20 - הנפקה פרטית של כ- 90 מ' מניות (כ- 18.59%) ב- 2.4 שח למניה למספר משקיעים


15.01.20 - תוצאות הנפקת אגח ב עפ"י דוח הצעת מדף מיום 13.1.20


13.01.20 - דוח הצעת מדף להנפקת אגח ב', עפ"י תשקיף מדף מיום 4.4.17


13.01.20 - תוצאות מכרז למשקיעים מסווגים לקראת הנפקת אגח ב


12.01.20 - מצגת החברה לשוק ההון, ינואר 2020


09.01.20 - החברה בוחנת הרחבת סדרת אג"ח ב' לציבור


09.01.20 - מניבים התקשרה בהסכמים לרכישת נכסים מניבים בתפן ובנהריה תמורת 635 מל' ש


05.01.20 - זימון אסיפה שנתית ל-27.1.20 - תיקון תקנון


 2019:


18.1219 - הקצאה פרטית לחברת הניהול 2,228,411 כ.אופציה (כ-0.57%)


21.11.19 - הנפקה פרטית של כ-44.56 מ' מניות (11.3%) תמורת 2.02 ש"ח למניה לפסגות, הראל, מנורה, כלל ושומרה


18.11.19 - מצגת רבעון 3 2019


12.11.19 - דוח רבעון 3 שנת 2019


28.10.19 - מועד צפוי לפרסום דוחות כספיים לרבעון 3 לשנת 2019 ביום 12.11.19


10.10.19 -  נחתם ההסכם לרכישת המבנה באזה"ת רעננה ,כפוף - המשך - דוח משלים


10.10.19 - מו"מ לרכישת מספר מתחמים בצפון הארץ תמורת 635 מ' ש


02.10.19 - נחתם הסכם לרכישת המבנה באזה"ת רעננה


02.09.19 - מאיה: הנפקה פרטית מיום 14.8.19 - תיקון


18.08.19 - מאיה: מו"מ לרכישת מבנה משרדים, תעשיה ומסחר במרכז הארץ תמורת 51 מיליון ש


18.08.19 - מאיה: מצגת החברה לשוק ההון – אוגוסט 2019


14.08.19 - מאיה: דוח רבעון 2 לשנת 2019


14.08.19 - מאיה: חלוקת דיבידנד


14.08.19 - מאיה: הנפקה פרטית של כ- 3.47 מ' אופציות לא רשומות לחברת הניהול של החברה, ל- 4 נושאי משרה ול- 2 עובדי חברת הניהול


22.05.19 - מאיה: מצגת החברה לשוק ההון – מאי 2019


21.05.19 - מאיה: דוח רבעון 1 לשנת 2019


30.04.19 - מאיה: תגובה לפרסומים לגבי המו"מ לרכישת 70% מזכויות המפעל שיוקם בדרום


30.04.19 - מאיה: הקצאה פרטית של מניות של החברה


31.03.19 - מאיה: הנפקה פרטית של כ 4.3 מ' מניות (כ1.87%) לבנק אגוד במחיר של 1.61 ש"ח למניה


27.03.19 - מאיה: מו"מ לרכישת 70% מזכו' מבנה לתעשייה שיוקם בכ-130 מ' ש"ח, המוכר ישכור את חלק החב


13.03.19 - מאיה: דיבידנד בסך 4.38330 אג' למניה,קובע:26.3.19,תשלום 3.4.19


13.03.19 - מאיה: מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.18, לפי מועדי פרעון


13.03.19 - מאיה: דוח תקופתי ושנתי לשנת 2018


28.02.19 - מאיה: מועד פרסום דוחות כספיים לשנת 31.12.18 ביום 13.3.19, כפוף לאישור הדירק'


31.01.19 - מאיה: הנפקה פרטית של 13.2 מ' מניות (כ5.79%) ל- 2 משקיעים מסווגים