נוף הגפן, חיפה


הבניין
  • בית אבות סיעודי בשטח כולל של כ- 4,200 מ"ר.

  • המתחם בבעלות משותפת (50%) עם השוכר: טנדר לאבינגקר בע"מ.

  • ממוקם בשכונת המושבה הגרמנית בחיפה.


נוף הגפן, חיפה


הבניין
  • בית אבות סיעודי בשטח כולל של כ- 4,200 מ"ר.

  • המתחם בבעלות משותפת (50%) עם השוכר: טנדר לאבינגקר בע"מ.

  • ממוקם בשכונת המושבה הגרמנית בחיפה.


המושבה הגרמנית חיפה