מתחם זנלכל, אלון תבור


המתחם
  • כ-60 דונם, שעליהם בנוי מתחם תעשיה ולוגיסטיקה, הכולל מבנים, בשטח בנוי כולל של כ-27,650 מ"ר.

  • המתחם מושכר כולו לחברת זנלכל.


מתחם זנלכל, אלון תבור


המתחם
  • כ-60 דונם, שעליהם בנוי מתחם תעשיה ולוגיסטיקה, הכולל מבנים, בשטח בנוי כולל של כ-27,650 מ"ר.

  • המתחם מושכר כולו לחברת זנלכל.


אזור התעשיה אלון תבור

 יתרונות
  • מיקום איכותי לתעשיה ואחסנה, באזור תעשיה מרכזי בצפון הארץ.