מרלו"ג לוגיסטיקר, הרטוב


 הבניין
 • מבנה בשטח של כ- 15,000 מ"ר, בקומה אחת.
 • יתרת שטח המגרש משמשת כשטח לתפעול וחניה.
 • הושלם ואוכלס ביולי 2016.

 • המבנה נבנה מראש והושכר לחברת לוגיסטיקר מקבוצת ממן.

 • ממוקם באזור תעשיה הרטוב, בית שמש.


מרלו"ג לוגיסטיקר, הרטוב


 הבניין
 • מבנה בשטח של כ- 15,000 מ"ר, בקומה אחת.
 • יתרת שטח המגרש משמשת כשטח לתפעול וחניה.
 • הושלם ואוכלס ביולי 2016.

 • המבנה נבנה מראש והושכר לחברת לוגיסטיקר מקבוצת ממן.

 • ממוקם באזור תעשיה הרטוב, בית שמש.


אזור תעשיה הרטוב

ממוקם בסמוך לבית שמש. איזור תעשיה חדש ומתפתח.


 יתרונות
 • מיקום במרכז הארץ
 • נגישות מצויינת מכביש 1 ומכביש 6 באמצעות כביש 38
 • מבנה לוגיסטי חדש ומתקדם, נדיר מבחינת גודלו ואיכותו.

צילום: זאב ביץ' וארז סימון