מגדל לבנדה (בהקמה) - תל אביב


 המגדל

בחודש נובמבר 2022, רכשה החברה עד כ- 12 אלף מ"ר שטחי משרדים במגדל בהקמה, שבנייתו תושלם ב- 2026, בתל אביב. קבלת החזקה בנכס צפויה ברבעון השני של 2026.

  • המגדל, הנמצא בשלבי בנייה התחלתיים, מיועד לשימושים משולבים של משרדים, מגורים, מסחר ומלונאות, ותוכן ע"י משרד מילוסלבסקי אדריכלים.
  • העסקה תכלול גם שטחי מסחר בהיקף של כ-300 מ"ר ו-67 מקומות חניה.
  • ההיקף הסופי של שטחי המשרדים (3,000-12,000 מ"ר) והתמורה בעסקה ייקבעו לאחר השלמת הליך ניוד זכויות בנייה שיוזם המוכר לשם הגדלת שטחי המשרדים במגדל.
  • מיקום - בצמוד לצירי תנועה מרכזיים - נתיבי איילון ממזרח, רחוב הרכבת מצפון, הקו האדום של הרכבת הקלה ממערב ותחנת רכבת ההגנה ותחנות של הקווים הירוק והסגול של הרכבת הקלה מדרום.
  • מועד השלמת הפרוייקט ומסירתו מתוכנן ברבעון השני של 2026.

הדמיה: מילוסלבסקי אדריכלים


מגדל לבנדה (בהקמה) - תל אביב


 המגדל

בחודש נובמבר 2022, רכשה החברה עד כ- 12 אלף מ"ר שטחי משרדים במגדל בהקמה, שבנייתו תושלם ב- 2026, בתל אביב. קבלת החזקה בנכס צפויה ברבעון השני של 2026.
  • המגדל, הנמצא בשלבי בנייה התחלתיים, מיועד לשימושים משולבים של משרדים, מגורים, מסחר ומלונאות, ותוכן ע"י משרד מילוסלבסקי אדריכלים.
  • העסקה תכלול גם שטחי מסחר בהיקף של כ-300 מ"ר ו-67 מקומות חניה.
  • ההיקף הסופי של שטחי המשרדים (3,000-12,000 מ"ר) והתמורה בעסקה ייקבעו לאחר השלמת הליך ניוד זכויות בנייה שיוזם המוכר לשם הגדלת שטחי המשרדים במגדל.
  • מיקום - בצמוד לצירי תנועה מרכזיים - נתיבי איילון ממזרח, רחוב הרכבת מצפון, הקו האדום של הרכבת הקלה ממערב ותחנת רכבת ההגנה ותחנות של הקווים הירוק והסגול של הרכבת הקלה מדרום.
  • מועד השלמת הפרוייקט ומסירתו מתוכנן ברבעון השני של 2026.

הדמיה: מילוסלבסקי אדריכלים


                                                                                      


 מיקום המגדל

רחוב לבנדה פינת ראש פינה, תל אביב-יפו

 יעוד: משרדים