מגדל ארמון, חיפה


הבניין
 • בניין משרדים בן 18 קומות בשטח בנוי של כ- 16,000 מ"ר.

 • שטחי משרדים ומסחר.

 • כ- 410 חניות תת קרקעיות

 • שוכרי עוגן יציבים בחוזים לטווח ארוך – מינהל דיור ממשלתי וקופות חולים.

 • המתחם בבעלות משותפת (50%) עם קרן ריאליטי.
 יתרונות
 • מתחם חדש ואיכותי.
 • מיקום מרכזי בשכונת הדר בחיפה, עם נגישות מצוינת לצירי תנועה ראשיים.
 • נגישות לחניה ולרכבים תפעוליים.
 • חברת ניהול מרכזית - שירותי שמירה, ביטוח מבנה, מעליות, נקיון, פינוי פסולת ועוד.

 


מגדל ארמון, חיפה


הבניין
 • בניין משרדים בן 18 קומות בשטח בנוי של כ- 16,000 מ"ר.

 • שטחי משרדים ומסחר.

 • כ- 410 חניות תת קרקעיות

 • שוכרי עוגן יציבים בחוזים לטווח ארוך – מינהל דיור ממשלתי וקופות חולים.

 • המתחם בבעלות משותפת (50%) עם קרן ריאליטי.
 יתרונות
 • מתחם חדש ואיכותי.
 • מיקום מרכזי בשכונת הדר בחיפה, עם נגישות מצוינת לצירי תנועה ראשיים.
 • נגישות לחניה ולרכבים תפעוליים.
 • חברת ניהול מרכזית - שירותי שמירה, ביטוח מבנה, מעליות, נקיון, פינוי פסולת ועוד.

 


מגדל ארמון, חיפה