מבנה, עכו


הבניין
  • בניין משרדים בשטח בנוי של כ- 2,800 מ"ר.

  • מושכר לשוכר יחיד לתקופה ארוכה.


מבנה, עכו


הבניין
  • בניין משרדים בשטח בנוי של כ- 2,800 מ"ר.

  • מושכר לשוכר יחיד לתקופה ארוכה.


אזור התעשיה של עכו