מבנה תעשייתי, יבנה


הבניין
  • מבנה תעשייתי, הבנוי על מגרש בשטח של כ- 3.6 דונם, בשטח בנוי של כ- 4,600 מ"ר, בשתי קומות.

  • מושכר לשוכר יחיד, חברה תעשייתית.

  • ממוקם באזור התעשיה יבנה.


מבנה תעשייתי, יבנה


הבניין
  • מבנה תעשייתי, הבנוי על מגרש בשטח של כ- 3.6 דונם, בשטח בנוי של כ- 4,600 מ"ר, בשתי קומות.

  • מושכר לשוכר יחיד, חברה תעשייתית.

  • ממוקם באזור התעשיה יבנה.


איזור התעשייה יבנה