הודעות למשקיעים


 2020:

30.12.20 - מניבים משלימה את עסקת מגדל מניבים בכפר סבא ומשכירה 4000 מר


21.12.20 - קבוצת אבנון מתרחבת ושוכרת שטחי משרדים בשטח של כ-4,000 מ"ר במגדל מניבים בכפר סבא


16.12.20 - מניבים משלימה גיוס הון בהיקף של כ- 88.3 מליון ש"ח


6.12.20 - מניבים רוכשת את חלקה של מיטב דש במגדל מניבים בכפר סבא


18.11.20 - מניבים מדווחת על דוחות רבעון 3


27.08.20 - מניבים מדווחת על דוחות רבעון 2


30.07.20 - מניבים קיבלה התחייבות מוקדמת לרכישת אג"ח בסך של כ- 86 מיליון ש"ח, בריבית צמודה של כ- %9.1


30.07.20 - מניבים מדווחת על הצלחה במכרז המוסדי להרחבת סדרת אג"ח ב – גייסה כ- 86.4 מיליון ש"ח


01.06.20 - מניבים מדווחת על דוחות רבעון 1 לשנת 2020


12.04.20 - מניבים משלימה גיוס הון בהיקף של 60 מליון ש"ח


15.03.20 - מניבים מדווחת על דוחות רבעון 4 ושנתי לשנת 2019


22.01.20 - מניבים משלימה את רכישת מתחמי תפן ונהריה


19.01.20 - מניבים משלימה גיוס הון בהיקף של של 216 מיליון ש"ח


15.01.20 - מניבים השלימה גיוס של כ-315 מיליון ש"ח בריבית אפקטיבית של כ-0.89%


09.01.20 - מניבים התקשרה בהסכמים לרכישת נכסים מניבים בתפן ובנהריה תמורת 635 מל' ₪


 

 2019:


 2018:


 2017: