אודות


מניבים קרן הריט החדשה בע"מ הינה חברה להשקעה בנכסים מניבים (REIT) בישראל. החברה מנוהלת במתכונת המקובלת בקרנות ריט מבחינת הפעילות, השקיפות, היחסים הפיננסים, חלוקות דיבידנד, דמי הניהול והמחויבות כלפי המשקיעים בחברה.

מניבים הוקמה בשנת 2015, לאחר שהשלימה גיוס של 267 מיליון ש"ח ממשקיעים שונים, וביניהם פועלים שוקי הון, מיטב דש, אוניברסיטת בר אילן, אי.בי.אי, הלמן אלדובי, קרן פנסיה גלעד וגופים נוספים.

בבעלות החברה נכסים מניבים בשטח כולל של כ- 301,000 מ"ר עילי, וכ- 73,000 מ"ר שטחי חניה. הנכסים המניבים הינם בעיקר בתחומי תעשייה, לוגיסטיקה, משרדים והייטק ומסחר בישראל. שווי נכסי הקרן מסתכם לסך של למעלה מ- 3.1 מיליארד ש"ח.


אסטרטגיית ההשקעה של הקרן מבוססת על הניסיון, היכולת והמקצועיות של יזמיה וקבוצת הניהול, שהוקמה על ידם, ביצירה וניהול של פורטפוליו חדש ומגוון של נכסים מניבים איכותיים, לרבות נכסים בעלי פוטנציאל השבחה.

בחודש אפריל 2017 נרשמה החברה למסחר בבורסה בת"א, במתכונת של קרן ריט ציבורית. בעלי המניות העיקריים בקרן הינם גופים מוסדיים מובילים:

כלל ביטוח, בנק הפועלים (פועלים שוקי הון), מנורה חברה לביטוח, מגדל ביטוח, מיטב דש, הראל, הפניקס ביטוח, קרן הפנסיה גלעד, אנליסט בית השקעות, בנק איגוד ועוד.

מניית הקרן נסחרת במדד ת"א-90 ובמדד הנדל"ן. החברה ואגרות החוב מדורגות A1.il (ע"י מדרוג).

אודות


מניבים קרן הריט החדשה בע"מ הינה חברה להשקעה בנכסים מניבים (REIT) בישראל. החברה מנוהלת במתכונת המקובלת בקרנות ריט מבחינת הפעילות, השקיפות, היחסים הפיננסים, חלוקות דיבידנד, דמי הניהול והמחויבות כלפי המשקיעים בחברה.

מניבים הוקמה בשנת 2015, לאחר שהשלימה גיוס של 267 מיליון ש"ח ממשקיעים שונים, וביניהם פועלים שוקי הון, מיטב דש, אוניברסיטת בר אילן, אי.בי.אי, הלמן אלדובי, קרן פנסיה גלעד וגופים נוספים.

בבעלות החברה נכסים מניבים בשטח כולל של כ- 301,000 מ"ר עילי, וכ- 73,000 מ"ר שטחי חניה. הנכסים המניבים הינם בעיקר בתחומי תעשייה, לוגיסטיקה, משרדים והייטק ומסחר בישראל. שווי נכסי הקרן מסתכם לסך של כ- 3.1 מיליארד ש"ח.


אסטרטגיית ההשקעה של הקרן מבוססת על הניסיון, היכולת והמקצועיות של יזמיה וקבוצת הניהול, שהוקמה על ידם, ביצירה וניהול של פורטפוליו חדש ומגוון של נכסים מניבים איכותיים, לרבות נכסים בעלי פוטנציאל השבחה.

בחודש אפריל 2017 נרשמה החברה למסחר בבורסה בת"א, במתכונת של קרן ריט ציבורית. בעלי המניות העיקריים בקרן הינם גופים מוסדיים מובילים:

כלל ביטוח, בנק הפועלים (פועלים שוקי הון), מנורה חברה לביטוח, מגדל ביטוח, מיטב דש, הראל, הפניקס ביטוח, קרן הפנסיה גלעד, אנליסט בית השקעות, בנק איגוד ועוד.

מניית הקרן נסחרת במדד ת"א-90 ובמדד הנדל"ן. החברה ואגרות החוב מדורגות A1.il (ע"י מידרוג).


מהי קרן ריט REIT?


       חברה המחזיקה ומנהלת נכסי נדל"ן מניב.

      הדרך הנוחה והיעילה להשקעה של הציבור בנכסי נדלן מניב.

      כללי פעילות קרנות הריט מוסדרים בפקודת מס הכנסה:

                  פטור ממס על רווחי הקרן. המס משולם ע"י בעלי המניות בקרן, בגין הדיבידנד המתקבל.

                  חובה להחזיק לפחות 75% מהנכסים בנדל"ן מניב בישראל.

                  מגבלת מינוף - עד 60%.  

                  חובה לחלק רווחים שוטפים כדיבידנדים לבעלי המניות (לפחות 90% מההכנסה החייבת).  

                  ללא בעלי שליטה.  


מהי קרן ריט REIT?


חברה המחזיקה ומנהלת נכסי נדל"ן מניב.


הדרך הנוחה והיעילה להשקעה של הציבור בנכסי נדלן מניב.


כללי פעילות קרנות הריט מוסדרים בפקודת מס הכנסה:


                פטור ממס על רווחי הקרן. המס משולם ע"י בעלי המניות בקרן, בגין הדיבידנד המתקבל.


                חובה להחזיק לפחות 75% מהנכסים בנדל"ן מניב בישראל.


                מגבלת מינוף - עד 60%.


                חובה לחלק רווחים שוטפים כדיבידנדים לבעלי המניות (לפחות 90% מההכנסה החייבת).


                ללא בעלי שליטה.